Pomiar prędkości wiatru w węzłach

The best protection against click fraud.

Zarówno meteorologia oraz w żegludze morskiej i powietrznej węzeł to jednostka zwykle używana do wskazywania prędkości wiatru. Matematycznie jeden węzeł jest równy około 1,15 mili ustawowej. Skrót dla węzła to „kt” lub „kts”, jeśli występuje w liczbie mnogiej.

Dlaczego "Węzeł" Mile na godzinę?

Zasadą ogólną w Stanach Zjednoczonych jest, że prędkości wiatru nad lądem wyrażane są w milach na godzinę, podczas gdy prędkości nad wodą wyrażane są w węzłach. Wynika to głównie z tego, że węzły zostały wynalezione na powierzchni wody, jak wyjaśniono poniżej. Od meteorolodzy radzą sobie z wiatrem na obu powierzchniach, dla zachowania spójności przyjęli węzły.

Jednak przy przekazywaniu informacji o wietrze do publicznych prognoz węzły są zazwyczaj przeliczane na mile na godzinę, co ułatwia zrozumienie opinii publicznej.

Dlaczego prędkość na morzu mierzy się w węzłach?

Wiatry morskie mierzone są w węzłach po prostu z powodu tradycji morskiej. W minionych wiekach żeglarze nie mieli GPS a nawet prędkościomierzy, aby wiedzieć, jak szybko podróżowali przez otwarte morze. Aby oszacować prędkość statku, stworzyli narzędzie zbudowane z liny o długości kilku mil morskich z węzłami wiązanymi w odstępach wzdłuż niej i kawałkiem drewna przywiązanym na jednym końcu. Gdy statek płynął, drewniany koniec liny spadł do oceanu i pozostał mniej więcej na miejscu, gdy statek odpłynął. Gdy węzły ześlizgnęły się ze statku na morze, ich liczbę zliczono w ciągu 30 sekund (odmierzono za pomocą szklanego timera). Liczba węzłów, które nie rozwinęły się w tym 30-sekundowym okresie, wskazywała na oszacowanie prędkości statku.

instagram viewer

To mówi nam nie tylko, skąd pochodzi termin „węzeł”, ale także jak węzeł odnosi się do mili morskiej: Okazało się, że odległość między każdym węzłem liny wynosiła jeden Mila morska. Właśnie dlatego 1 węzeł jest równy 1 mili morskiej na godzinę.

Jednostka miary
Wiatry powierzchniowe mph
Tornada mph
Huragany kts (mph w publicznych prognozach)
Wykresy stacji (na mapach pogodowych) kts
Prognozy morskie kts
Jednostki wiatru dla różnych zdarzeń pogodowych i prognozowanych produktów.

Konwertowanie węzłów na mile na godzinę

Możliwość zamiany węzłów na mile na godzinę (i odwrotnie) jest ważną umiejętnością zarówno w meteorologii, jak i nawigacji. Podczas konwersji między nimi należy pamiętać, że węzeł będzie wyglądał jak niższa liczbowa prędkość wiatru niż mila na godzinę. Jednym ze sposobów na zapamiętanie tego jest myślenie litery „m” w „milach na godzinę” jako „więcej”.

Wzór na konwersję węzłów na mile na godzinę:
# kts * 1,15 = mile na godzinę

Formuła do przeliczania mil na godzinę na węzły:
# mph * 0,87 = węzły

Ponieważ jednostką prędkości SI są metry na sekundę (m / s), warto wiedzieć, jak konwertować na nią prędkości wiatru.

Wzór na konwersję węzłów na m / s:
# kts * 0,51 = metry na sekundę

Formuła do przeliczania mil na godzinę na m / s:
# mph * 0,45 = metry na sekundę

Jeśli nie masz ochoty ukończyć matematyki dla przeliczania węzłów na mile na godzinę (mph) lub kilometry na godzinę (km / h), zawsze możesz skorzystać z bezpłatnego internetu prędkość wiatru kalkulator.

instagram story viewer