Jak korzystać z funkcji STDEV.S w Excelu

The best protection against click fraud.

The odchylenie standardowe to opisowa statystyka, która mówi nam o rozproszeniu lub rozprzestrzenianiu się zestawu danych. Podobnie jak w przypadku korzystania z wielu innych wzorów w statystykach, obliczanie odchylenia standardowego jest dość żmudnym procesem wykonywanym ręcznie. Na szczęście oprogramowanie statystyczne znacznie przyspiesza te obliczenia.

Oprogramowanie statystyczne

Istnieje wiele pakietów oprogramowania, które wykonują obliczenia statystyczne, ale jednym z najłatwiej dostępnych programów jest Microsoft Excel. Chociaż moglibyśmy zastosować proces krok po kroku z wykorzystaniem wzoru standardowego odchylenia do naszych obliczeń, możliwe jest wykonanie tego obliczenia za pomocą jednej funkcji Excela.

Populacje i próbki

Przed przejściem do konkretnych poleceń używanych do obliczenia odchylenia standardowego ważne jest rozróżnienie między populacja i próbka. Populacja to zbiór każdej badanej osoby. Próbka jest podzbiorem populacji. Różnica między tymi dwoma koncepcjami oznacza różnicę w sposobie obliczania odchylenia standardowego.

instagram viewer

Odchylenie standardowe w programie Excel

Aby użyć programu Excel do określenia przykładowego odchylenia standardowego zestawu dane ilościowewpisz te liczby w grupie sąsiednich komórek w arkuszu kalkulacyjnym. W pustej komórce wpisz znaki cudzysłowu „= STDEV.S (" ​Po tym typie lokalizacja komórek, w których znajdują się dane, a następnie zamknij nawiasy za pomocą " ​)". Można to alternatywnie zrobić, stosując następującą procedurę. Jeśli nasze dane znajdują się w komórkach od A2 do A10, wówczas (pomijając cudzysłowy) ”= STDEV.S (A2: A10)„uzyska przykładowe odchylenie standardowe wpisów w komórkach od A2 do A10.

Zamiast wpisywać lokalizację komórek, w których znajdują się nasze dane, możemy zastosować inną metodę. Wymaga to wpisania pierwszej połowy formuły „= STDEV.S (”i kliknięcie pierwszej komórki, w której znajdują się dane. Wokół wybranej komórki pojawi się kolorowe pole. Następnie przeciągamy myszą, aż wybieramy wszystkie komórki zawierające nasze dane. Kończymy to, zamykając nawiasy.

Przestrogi

Istnieje kilka ostrzeżeń, które należy zachować przy użyciu programu Excel do tego obliczenia. Musimy upewnić się, że nie pomieszamy funkcji. Formuła Excela STDEV.S bardzo przypomina STDEV.P. Ta pierwsza jest zazwyczaj formułą niezbędną do naszych obliczeń, ponieważ jest używana, gdy nasze dane są próbką z populacji. W przypadku, gdy nasze dane stanowią całą badaną populację, chcielibyśmy skorzystać STDEV.P.

Kolejna rzecz, na którą musimy uważać, dotyczy liczby wartości danych. Program Excel jest ograniczony liczbą wartości, które można wprowadzić do funkcji odchylenia standardowego. Wszystkie komórki, których używamy do naszych obliczeń, muszą być numeryczne. Musimy mieć pewność, że komórki błędów i komórki z tekstem nie są wprowadzane do standardowej formuły odchylenia.

instagram story viewer