University of Dubuque Admission: ACT Scores, Admit Rate

click fraud protection

University of Dubuque to niewielki prywatny uniwersytet stowarzyszony z Presbyterian Church (USA). Program uniwersytecki koncentruje się na sztukach wyzwolonych, ale szkoła ma także kilka profesjonalnych programy takie jak pielęgniarstwo i operacje lotnicze (uniwersytet ma placówkę w Dubuque Lotnisko). Specjalizacje w biznesie, komputerowe systemy informacyjne i lotnictwo należą do najpopularniejszych wśród studentów. Na poziomie magisterskim uniwersytet ma solidny program MBA. Nauczyciele UD są wspierani przez stosunek liczby studentów do 14 na 1. Życie studenckie jest aktywne i obejmuje niewielki system braterstwa i bractwa. W lekkoatletyce UD Spartans rywalizują w ICA Intercollegiate Athletic Conference III. Na uniwersytecie jest dziewięć dyscyplin międzyuczelnianych dla mężczyzn i ośmiu kobiet.

„University of Dubuque to niewielki, prywatny uniwersytet stowarzyszony z kościołem prezbiteriańskim (USA), oferujący programy studiów licencjackich, magisterskich i teologicznych. Uniwersytet składa się z osób z regionu, narodu i świata... ”

instagram viewer
instagram story viewer