Definicja ograniczającej klauzuli względnej

click fraud protection

Ten przykład ilustruje trzy podstawowe części konstrukcji klauzuli względnej: głowa rzeczownik (kobieta), klauzula zmieniająca (kocham) oraz relatywizator (że), która łączy klauzulę modyfikującą z nagłówkiem.. .
„W (35) nagłówek zdania względnego (kobieta) jest rzeczownikiem pospolitym co może odnosić się do każdego z kilku miliardów osób. Funkcją klauzuli modyfikującej jest identyfikacja (jednoznacznie, można mieć nadzieję), do której konkretnej kobiety się odnosi mówca. Jest to typowy przykład klauzula względna ograniczająca. W tej konstrukcji odniesienie do NP jako całość jest określana w dwóch etapach: rzeczownik określa klasę, którą odnośnik musi należeć do; a klauzula modyfikująca ogranicza (lub zawęża) tożsamość odnośnika do określonego członka tej klasy. ”(Paul R. Kroeger, Analiza gramatyki: wprowadzenie. Cambridge University Press, 2005)

Pełna klauzula względna to którą Billie namalowała. Zaimek względny że jest obserwowany przez Billie, a ona jest przedmiotem zdania względnego, więc możemy upuścić

instagram viewer
że. (Zauważ, że redukowana klauzula względna ma charakter ograniczający. Jeśli zdanie było Obraz, który namalowała Billie, był w stylu kubistycznym, nie mogliśmy usunąć zaimka względnego.) ”(Susan J. Behrens, Gramatyka: przewodnik kieszonkowy. Routledge, 2010)

instagram story viewer