Biografia Samuela Becketta, irlandzkiego powieściopisarza

Samuel Beckett (13 kwietnia 1906 - 22 grudnia 1989) był irlandzkim pisarzem, reżyserem, tłumaczem i dramaturgiem. Jako absurdalna i rewolucyjna postać dramatu XX wieku, pisał po angielsku i francu...

Czytaj Więcej

Co to jest neoliberalizm? Definicja i przykłady

Neoliberalizm to model polityki politycznej i gospodarczej, który podkreśla wartość wolnego rynku kapitalizm, starając się przenieść kontrolę nad czynnikami ekonomicznymi z rządu na prywatne sekto...

Czytaj Więcej

Co to jest komunitaryzm? Definicja i główni teoretycy

Komunitaryzm to polityczna i społeczna ideologia XX wieku, która kładzie nacisk na interesy społeczności, a nie jednostki. Komunitaryzm jest często uważany za przeciwieństwo liberalizm, teoria, kt...

Czytaj Więcej

Co to jest deindywiduacja? Definicja i przykłady

Dlaczego ludzie zachowują się inaczej, gdy są częścią tłumu? Według psychologów jednym z powodów jest to, że ludzie mogą doświadczyć stanu znanego jako deindywiduacja. W tym artykule przyjrzymy s...

Czytaj Więcej

Biografia Williama Shockleya

William Shockley Jr. (13 lutego 1910 - 12 sierpnia 1989) był amerykańskim fizykiem, inżynierem i wynalazcą, który kierował zespołem badawczym, któremu przypisuje się opracowanie tranzystor w 1947 ...

Czytaj Więcej

Kryzys zakładników w Iranie: wydarzenia, przyczyny i następstwa

Kryzys zakładników w Iranie (4 listopada 1979 - 20 stycznia 1981) był napiętym dyplomatycznym impasem między rządami Stany Zjednoczone i Iran, w których irańscy bojownicy trzymali 52 obywateli ame...

Czytaj Więcej

Sunnici kontra szyici: kraje, historia, wpływ

Dwie główne potęgi na Bliskim Wschodzie to Arabia Saudyjska, ludność arabska rządzona przez większość sunnitów oraz Iran, ludność perska rządzona przez większość szyicką.Te dwie grupy walczą ze s...

Czytaj Więcej

Hezbollah: historia, organizacja i ideologia

Hezbollah, co po arabsku oznacza „Partię Boga”, to Szyicki muzułmanin partia polityczna i grupa bojowników z siedzibą w Libanie. Ze względu na wysoko rozwiniętą strukturę polityczną i sieć usług s...

Czytaj Więcej

Historia nowoczesnej polityki

Zanim Rewolucja przemysłowadziałania policyjne w Ameryce i Anglii były zazwyczaj wykonywane dobrowolnie przez indywidualnych obywateli zainteresowanych utrzymaniem prawa i porządku w swoich społec...

Czytaj Więcej

Co to jest stan upadku? Definicja i przykłady

Państwo upadłe to rząd, który nie jest w stanie zapewnić podstawowych funkcji i obowiązków suwerenny naród, takich jak obrona wojskowa, egzekwowanie prawa, wymiar sprawiedliwości, edukacja czy sta...

Czytaj Więcej

TikTokni.com