Przypadki wyspiarskie: historia i znaczenie

Sprawy wyspiarskie odnoszą się do szeregu orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych od 1901 r. dotyczących konstytucyjnych praw przyznanych mieszkańcom terytoriów zamorskich Stany Zjednoczone nabyły w tr...

Czytaj Więcej

Czym jest sprawiedliwość naprawcza?

Sprawiedliwość naprawcza to zestaw zasad i praktyk, które tworzą inne podejście do radzenia sobie z przestępczością i jej skutkami niż w tradycyjnych Stanach Zjednoczonych wymiar sprawiedliwości. S...

Czytaj Więcej

Czym jest sprawiedliwość odpłacająca?

Sprawiedliwość retrybucyjna to system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, który koncentruje się wyłącznie na karaniu, a nie na odstraszaniu – zapobieganiu przyszłym przestępstwom – lub res...

Czytaj Więcej

Kampania w Birmingham: historia, problemy i dziedzictwo

Kampania w Birmingham była decydująca ruch na rzecz Praw obywatelskich protest w kwietniu i maju 1963 r. pod przewodnictwem Konferencja Południowego Przywództwa Chrześcijańskiego (SCLC), dążąc do ...

Czytaj Więcej

Bombardowanie kościoła baptystów na 16 ulicy: historia i dziedzictwo

Bombardowanie kościoła baptystów na 16 ulicy było aktem terroryzm wewnętrzny przeprowadzone przez znane biała supremacja członkowie Ku Klux Klan w niedzielę, 15 września 1963 roku, w głównie afroa...

Czytaj Więcej

Co to jest suwerenna odporność? Definicja i przykłady

Immunitet suwerenny to doktryna prawna przewidująca, że ​​rząd nie może być pozwany bez jego zgody. W Stanach Zjednoczonych immunitet suwerenny zazwyczaj dotyczy rządu federalnego i rządu stanoweg...

Czytaj Więcej

Masakra w Orangeburgu: przyczyny, wydarzenia i następstwa

Masakra w Orangeburgu miała miejsce w nocy 8 lutego 1968 roku w Orangeburgu w Południowej Karolinie, kiedy stan policja otworzyła ogień do około 200 nieuzbrojonych czarnych protestujących studentó...

Czytaj Więcej

Biografia Olivera Wendella Holmesa Jr.

Oliver Wendell Holmes Jr. (8 marca 1841 — 6 marca 1935) był amerykańskim prawnikiem, który służył jako zastępca sędziego Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych od 1902 do 1932. Jeden z najczęściej cyt...

Czytaj Więcej

Społeczeństwo obywatelskie: definicja i teoria

Społeczeństwo obywatelskie odnosi się do szerokiej gamy społeczności i grup, takich jak organizacje pozarządowe (NGO), związki zawodowe, grupy tubylcze, organizacje charytatywne, organizacje wyzna...

Czytaj Więcej

Co to jest większościowość? Definicja i przykłady

Większość liczebność to tradycyjna idea lub filozofia, zgodnie z którą liczebna większość danej populacji, czasami klasyfikowana jako pewna rasa, grupa etniczna, klasa społeczna, płeć, religia lub...

Czytaj Więcej

instagram story viewer